Javaslat a korrupcióellenes ügyészség felállítására

Az elmúlt fél évtized gazdasági válsága, a magyar társadalmi olló veszélyes mértékű kinyílása, a társadalom kétdimenziós megosztása, valamint a társadalom különböző szegmenseiben történelmileg is mélyen meggyökerezett korrupció indokolttá teszi, hogy létrejöjjön egy olyan korrupcióellenes csúcsszerv, amely függetlenségével, lehető legnagyobb átláthatóságával megfelel, az európai standardoknak.

Természetesen a korrupcióellenes ügyészség sem csodaszer egy társadalom összes problémájára, de a javaslat szándéka, hogy tegyen az ország egy határozott lépést a társadalom kohéziójának, a társadalmi igazságosságnak és egy demokratikus intézményrendszernek, és a jog uralmának megvédése felé.

Javaslatunk szerint a korrupcióellenes ügyészség a lehető legnagyobb mértékű függetlenséggel bír: mely jelenti egyrészről az intézmény költségvetési függetlenségét, az intézmény vezetőjének, a korrupcióellenes főügyésznek a függetlenségét, de jelenti az eljáró ügyészeknek a lehető legnagyobb mértékű függetlenségét is. Az eljáró ügyészek függetlensége szerintünk ugyanis garanciális eleme a korrupcióval kapcsolatos eljárások következetes végigvitelének.

A korrupcióellenes főügyész konszenzusos, széleskörű politikai támogatást igénylő jelölési rendszere, 7 éves megbízatása, valamint újraválaszthatatlansága arra hivatott, hogy garantálja a választott vezető pártatlanságát és integritását.

A jogalkotó törekedett arra, hogy a korrupcióellenes ügyészségi szervezetrendszer a lehető legkisebb mértékben ismételje meg a klasszikus ügyészség szervezetrendszerét. Éppen ezért a központi szerv mellett a korrupcióellenes ügyészségnek csak megyei szintje lenne. A megyei szint hivatott a helyi tudást és ismeretanyagot biztosítani a korrupcióellenes ügyészség számára. Ugyanakkor a korrupcióellenes főügyésznek lehetősége van arra, hogy kihelyezett irodát létesítsen az ország bármely pontján, ha a település vagy terület korrupciós megítélése vagy egy-egy konkrét ügy elvégzése ezt kifejezetten indokolja. Ez biztosítja a korrupcióellenes ügyészség rugalmasságát.

A központi szerven belül elkülönülten működne a közérdek védelmét ellátó hivatal, melynek vezetője a főügyész egyik helyettese. A társadalmi kontroll és folyamatos ellenőrzés igényét elégíti ki Civil Ellenőrző Bizottság, amelyik a javaslatunk szerint az eljárás objektivitásának garanciája és a működés hatékonyságának ellenőre is lenne egyben.

További fontos eleme javaslatunknak a szervezetrendszer átláthatósága. Ez egyrészt megnyilvánulna az ügyészek szigorú összeférhetetlenségi szabályaiban, a vagyonnyilatkozatok nyilvánosságában, másrészt pedig abban a törekvésben, hogy a korrupcióellenes ügyészség szervezetét és működését meghatározó belső utasításokat a lehető legnagyobb mértékben nyilvánosságra kell hozni. A belső működés dokumentumain túl a javaslat törekszik a bírósági szakasz dokumentumainak a nyilvánosságára is, hiszen a vádiratok és a bírósági határozatok is nyilvánossá válnának, az ügyészség és a bíróság honlapján elérhetővé válnának.

A javaslatunk szerint a korrupcióellenes ügyészség büntetőjogi hatásköre a korrupcióval kapcsolatos bűncselekmények és a hozzájuk szorosan kapcsolódó cselekmények üldözésére szorítkozna. Hatáskörének eleme továbbá, hogy a hivatalos személyekkel kapcsolatosan a korrupcióhoz kötődő egyéb bűncselekményeket is vizsgálja. Ide tartozik továbbá egy speciális elkövetői kör is, a hivatalos személyek köre. Ugyanis az általuk elkövetett bűncselekmények egy jelentős részének komoly hatása van az általuk működtetett intézményrendszer megítélésére is.

A korrupcióellenes ügyészség a nyomozást alapvetően maga végezné el, de természetesen ő képviselné a vádat is. Az ügyek kiosztása egy előre meghatározott rotációs rendszerben történne, annak megakadályozására, hogy az egyes ügyek pártatlan elbírálása garantált legyen.

Természetesen a korrupcióellenes ügyészség továbbra is illeszkedne az igazságszolgáltatás eddigi rendszerébe. Rá háttérjogszabályként az ügyészségi törvény, eljárási jogszabályként a büntetőeljárási törvény néhány eltéréssel alkalmazandó lenne.

A javaslat szövege itt érhető el.